>SG00013727|DBIL5_MOUSE MSQVEFEMACASLKQLKGPVSDQEKLLVYSFYKQATQGDCNIPVPPATDVRAKAKYEAWMVNKGMSKMDAMRIYIAKVEELKKKEPC